SYSTEM HPCD

Wysoce Wytrzymała Konstrukcja Cross Portów (HPCD)

Cross porty odgrywają kluczową rolę w cyrkulacji poprzecznej powietrza wewnątrz czaszy, jako że tylko skrzydło z wystarczającym ciśnieniem wewnętrznym gwarantuje optymalny kształt krawędzi natarcia. Z systemem wysoce wytrzymałych cross portów (HPCD) U-Turn stworzył idealne parametry do utrzymania właściwego ciśnienia w czaszy. Podczas szczegółowych lotów próbnych doszliśmy do następujących wniosków:

1. Napełnienie czaszy a co za tym idzie ciśnienie przy natarciu można zoptymalizować przy użyciu zróżnicowanych rozmiarowo cross portów.

2. Zjawisko niezamierzonej klapy przy agresywnym natarciu lub w warunkach niesprzyjającej termiki można ograniczyć i kontrolować. W tym samym czasie wzrasta poziom kontroli i jakość komunikacji ze skrzydłem.

Tak więc aby zoptymalizować cyrkulację poprzeczną czaszy U-Turn zastosował cross porty o różnych wielkościach i różnych miejscach krzyżowania. Różne poziomy ciśnienia pojawiają się w paralotni. Zgodnie z prawami fizyki uzupełniają się one nawzajem w bardzo szybkich sekwencjach. Indywidualnie zróżnicowane cross porty mają dwojaki wpływ: z jednej strony zapobiegamy skłonności do przypadkowej klapy z powodu ograniczonego dopływu powietrza, a z drugiej strony ponowne napełnienie czaszy jest znacznie przyśpieszone dzięki lepszym wlotom powietrza. Oba te procesy są ważne dla stabilizacji skrzydła.

Cross porty w nowych skrzydłach U-Turn'a różnią się w zależności od tego czy komory w których są one zintegrowane mają punkty mocowania linek czy nie. W zależności od obliczeń, otwory są mniejsze lub większe - również kształt otworów oscyluje od okrągłego do owalu.